Wandelroute Peazemerlannen

Wandelroute Peazemerlannen: deze wandelroute van It Fryske Gea in Natuurgebied Peazemerlannen in het noorden van Friesland, voert van de Deltadijk via de zomerdijk weer terug naar de Deltadijk. Lopen op de dam is mogelijk. Heen en terug is dat in totaal drie kilometer en samen is de wandeling acht kilometer. Het prachtige gebied bij de dorpen Paesens en Moddergat is het hele jaar door bijzonder in trek bij vogels. Zij zorgen met hun gezang voor passende ‘filmmuziek’ bij de schitterende vergezichten waarop je als wandelaar wordt getrakteerd.

Dankzij een extreem zware storm ontstond aan de rand van de dorpen Peasens en Moddergat een natuurgebied van grote waarde. Ooit sloeg hier het beukende water een gat in de dijk en daardoor kreeg de Waddenzee vrij spel in het noordelijke deel van de polder. Zo ontstond een bijzonder natuurgebied met kwelder en zomerpolder. Daarnaast is museum ’t Fiskershúske aan het Fiskerspaad in Moddergat een bezoek meer dan waard. Het bestaat uit vier authentieke huisjes waar voorwerpen en documenten worden geëxposeerd die herinneren aan de oude kustvisserij en het leven van de bewoners van het dorp.

Routebeschrijving – Wandelroute Peazemerlannen

Bereikbaarheid: Natuurgebied Peazemerlannen is prima te bereiken met de auto en met het openbaar vervoer. Er is ook een bushalte in Peasens.
Parkeren: Er zijn twee parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied.

Bekijk Wandelroute Paezemerlannen op de interactieve kaart.

Peazemerlannen-routekaart-met-iconen

Punt 1We lopen eerst de pier op. Dankzij deze dam kun je een aardig eind de Wadden op lopen zonder natte voeten te krijgen. Het uitzicht is geweldig. Zo zien we in de verte Schiermonnikoog en Engelsmanplaat. We keren terug naar het begin van de pier en gaan de binnendijk op.

Punt 2Daarna slaan we rechtsaf, enkele meters na het informatiepaneel. In dit open landschap heb je overigens geen routekaart nodig. De weg wijst zichzelf. Met aan de linkerhand de zee en de kwelder en rechts de zomerpolder volgt een wandeling van circa vijf kilometer over de zomerdijk richting Bantpolder. Geulen, slenken en greppels vormen een prachtig lijnenspel.

Punt 3Vervolgens komen we aan het einde van de zomerdijk, ter hoogte van de Bantpolder en keren via de hoger gelegen Deltadijk terug naar het dorp.

Punt 4Tenslotte komen we weer in het dorp aan. Wie na de wandeling geen zin heeft om het schitterende gebied te verlaten en meer wil weten over de historie van de dorpen kan van maart tot en met oktober een bezoek brengen aan museum ’t Fiskershúske aan het Fiskerspaad. In vier authentieke huisjes worden voorwerpen en documenten geëxposeerd die herinneren aan de oude kustvisserij en het leven van de bewoners van het dorp.

Wandelroute Peazemerlannen tureluur

Tophotel voor vogels

Voor vogels is de Peazemerlannen een tophotel. Het kwelderlandschap met allerlei planten en bloemen biedt een driesterrenmenu voor onder andere bergeend, rietgors, gele kwikstaart en kneu. Daarnaast zijn de zomerpolders – buiten de dijk gelegen graslanden die ooit kwelder waren – een lustoord voor broedende vogels zoals scholeksters, kieviten, tureluurs en kluten. In de winter is de zomerpolder het foerageergebied voor duizenden rotganzen, brandganzen en smienten. In de nazomer staan verder uitgebloeide kruiden op het menu van zaadetende vogeltjes zoals putter en frater. De uitgestrekte kwelder is ook een goede omgeving voor zoutminnende planten. Zij voorzien het gebied ieder seizoen van een extra dimensie, omdat ze de prachtigste kleuren hebben. Van dieprood (schorrekruid) en donkerpaars (zeekraal) tot lichtroze (gerande schijnspurrie) en lila (zeeaster).