Stichting Duinbehoud zoekt vrijwilligers Waddeneilanden 6 september 2019

Op de Waddeneilanden is  Stichting Duinbehoud hard op zoek naar vrijwilligers met liefde voor de kust, om samen de mooie Nederlandse duinen te beter te beschermen. Allerhande talenten zijn ontzettend welkom. Kom jij helpen?

In het Waddengebied kun je nog ruige oernatuur beleven. Op sommige plaatsen zijn de duinen er namelijk volledig overgeleverd aan de natuurkrachten van wind en zee. Toch delen de duinen op de Wadden hun twee belangrijkste bedreigingen met andere Nederlandse duingebieden: de druk vanuit de toerisme sector om meer te bouwen in de duinen en op het strand en dichtgroei door luchtvervuiling (stikstofdepositie).

Gezocht: vrijwilligers Waddeneilanden

Kom jij ons helpen om de bedreigingen voor de duinen het hoofd te bieden? We zoeken bijvoorbeeld duinconsulenten, aanjagers, communicatietalenten, vrijwilligers met juridische achtergrond, lobbyisten en gidsen. Op onze website op www.duinbehoud.nl vind je meer informatie over alle vrijwilligersvacatures.

Vrijwilligers Waddeneilanden
Hors: donkere lucht, maar zon op de duinen (Foto: Sytske Dijksen, Foto Fitis)

Over de Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud zet zich al ruim veertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse duinen. Duinbehoud brengt daartoe per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en werkt aan oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar!

Dit is de agenda van Duinbehoud voor de Waddeneilanden:

  • Behoud van natuurlijk en onbebouwd kustlandschap (strand en duinen)
  • Voorkómen van verdere toename stikstofbelasting
  • Meer dynamiek op de stuifdijken van Schiermonnikoog en Terschelling
  • Natuurherstel binnenduinrand Ameland
  • Natuurherstel Baai Dellewal Terschelling
  • Omvorming delen van dennenbossen op Terschelling en Vlieland tot duinbossen en bloemrijke duingraslanden
  • Benadrukken noodzaak handhaving bij beheerders en overheden
  • Sanering van de voormalige vuilstort Schilbolsnol Texel