Nesten lepelaars weggevaagd door storm 6 april 2015

De storm die afgelopen week over Nederland raasde en vooral in het waddengebied tekeer ging, heeft ook de lepelaars op Schiermonnikoog het leven zuur gemaakt. Doordat de kwelder op Schiermonnikoog onder water liep, gingen 35 lepelaarnesten verloren.

De vogels weken daarop uit  naar het vasteland. Lepelaaronderzoeker Otto Overdijk van Natuurmonumenten die de lepelaars van Schiermonnikoog al jaren volgt, schat echter in dat dit geen groot probleem hoeft te zijn voor de lepelaars. Er waren immers nog geen jongen in de nesten. En omdat het nog vroeg in het broedseizoen is, zullen de meeste lepelaars gewoon met een nieuw nest beginnen.