Elke vis telt! 24 augustus 2018

Vissen zijn een onmisbare schakel in het voedselweb van een gezonde Waddenzee. Maar het gaat niet goed met de visstand in de Waddenzee. Daarom voert de Waddenvereniging actie en jouw steun is daarbij nodig. Op dit moment geldt: elke vis telt! Werelderfgoed Waddenzee kan echt geen vis meer missen.

Er zijn 5 redenen waarom jouw steun nú nodig is:

  1. Het totale gewicht aan vis is met maar liefst 90% afgenomen. Er zijn minder vissen en ze worden ook steeds kleiner.
  2. Grote, langlevende vissoorten zijn verdwenen. Vissen die de Waddenzee gebruiken als kinderkamer, zoals platvissen, nemen sterk af. Het onderwaterleven wordt gedomineerd door garnalen, krabben en zeesterren.
  3. Zonder vissen missen we een belangrijke bouwsteen in het voedselweb. Vogels, zeehonden en grote roofvissen zijn van de vissen afhankelijk.
  4. De Waddenzee zit momenteel op minder dan een derde van zijn potentiële rijkdom.
  5. Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden zorgen voor een robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan.

Elke vis telt Platvis Waddenzee Pixabay

Elke vis telt

De Waddenvereniging maakt zich daarom zorgen over de visstand in de Waddenzee en zamelt geld in met de actie Elke vis Telt! Doet je mee? Vogelbescherming staat natuurlijk helemaal achter de actie, want ook de vogels hebben een gezonde en robuuste Waddenzee nodig. De wadvogels hebben voldoende vis nodig om hun jongen groot te krijgen, of op te vetten voor de trek. Hier kun je lezen hoe Vogelbescherming met heel veel verschillende partners samenwerkt voor een rijke Waddenzee.