De blauwborsten zijn er weer! 22 maart 2015

De blauwborsten zijn weer gearriveerd in het waddengebied. De laatste 10 jaar zijn ze enorm in aantal toegenomen. Je kunt ze overal in het waddengebied aantreffen. Zoals op Texel bij de Horsmeertjes, maar eigenlijk vrijwel bij alle moerasgebieden.

Deze eerste blauwborsten zijn een voorbode van een hele vloedgolf aan blauwborsten die de komende weken het waddengebied zal overspoelen. Het gaat namelijk goed met deze schitterende trekvogel met zijn opvallende blauwe borst. Zeker in de lente (broedperiode) zijn ze relatief gemakkelijk te vinden. Vaak in de buurt van riet en moerassen en zingend boven in het riet of een struik.

blauwborst

Blauwe helden

Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten trekken in de herfst naar Afrika en al vroeg in maart keren de eerste helden terug. Bekijk er eens een met een verrekijker en zie hoe mooi ze zijn.

Alles over de blauwborst

Wil je meer weten over de blauwborst? Lees dan verder in de Vogelgids van Vogelbescherming Nederland.