Het zuiden van Texel 2 september 2014

De Mokbaai, Geul en Horsmeertjes vormen samen de meest zuidelijke punt van Texel. Je kunt hier wandelen door een zeer afwisselend duinlandschap met een aantal grote duinmeren.

Door de afwisseling in het landschap tref je hier veel verschillende vogels aan. In het gebied bloeien gedurende voorjaar en zomer ook verschillende orchideeën soorten. Bijna alle orchideeën van Texel zijn hier te vinden. In het voorjaar is dit hét gebied om de blauwborst waar te nemen, en onder begeleiding kun je lepelaars bezichtigen.

De Mokbaai, Geul en Horsmeertjes

Droom alvast weg bij deze prachtige videoimpressie van Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum op Texel.

Handige punten

Al deze handige punten en een mooie wandelroute kun je vinden op de Interactieve kaart van deze website. Of download onze gratis vogelkaart van Texel.

Vogelkijkplek – Mokbaai en De Petten
Wad, kwelders en riet met roofvogels, sterns, steltlopers, meeuwen, eidereend en lepelaar.

Uitkijkplatform – De Geul
De Geul is een lange vallei tussen twee duinenrijen in. Staat bekend om zijn lepelaarkolonie.

Uitzichtpunt – Horsmeertjes
Mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes.

Vogelkijkplek – De Geul en Horsmeertjes
Duinmeren en duinvalleien met eenden, lepelaars en bruine kiekendief. Ook blauwborst en baardmannetjes.

Uitzichtpunt – De Waterral
Dit uitkijkpunt biedt een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. Kans op eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp.

Interactieve kaart

Het-zuiden-van-Texel

Foto Orchidee © Foto Fitis