De Slufter 2 september 2014

De Slufter is één van de hoogtepunten van de Texelse natuur. Hier hebben de zee en de zilte natuur het nog altijd voor het zeggen.  Door de grote hoeveelheden voedsel uit het slik, zoals zeekraal, lamsoor en Engels gras, zijn er tijdens de vogeltrek altijd veel soorten eenden en steltlopers te vinden. Eind juli, begin augustus kleurt De Slufter paars en roze van het bloeiende lamsoor en Engels gras. 

Boswachter Erik van der Spek: ”De Slufter is een laagvlakte in de duinen die dagelijks tweemaal bezoek krijgt van de zee. Wanneer het er rustig aan toe gaat blijft het water netjes in de kreken, maar afgelopen winter ontstond er soms een complete binnenzee. Kijk maar naar het vloedmerk: al het aanspoelsel ligt hoog tegen de duinrand en stuifdijk opgetast.

Slufter

De kracht van de zee

Waarom het zeewater hier zo diep het land binnendringt? De duinenrij is ooit doorgebroken en de kracht van de zee was te groot om het gat te kunnen dichten, hoe graag men destijds ook wilde. Ik ben in ieder geval erg blij met deze ‘mislukking’ van toen. De zee en de zilte natuur hebben het hier nog altijd voor het zeggen. Door de gote hoeveelheden voedsel uit het slik, zoals zeekraal, lamsoor en Engels gras, zijn er tijdens de vogeltrek altijd veel soorten eenden en steltlopers te vinden.

Duinmeren De Muy

De duinmeren van De Muy zijn het thuis van lepelaar en aalscholver, die er in flinke kolonies broeden. Toch geweldig, dat zo’n eenvoudig dijkje het verschil maakt tussen twee heel natuurlijke stukken duingebied! Er is in het Texelse landschap trouwens veel meer door mensenhand beïnvloed dan je op het eerste gezicht ziet. De bossen op Texel zijn bijvoorbeeld allemaal aangeplant. Vóór 1895 was Texel gewoon een boomloos eiland. En de Eierlandse polder was tot 1835 nog een ondiepe wadvlakte. Eierland lag destijds als een klein eilandje los van Texel. Met een stuifdijk lukte het om de twee met elkaar te verbinden.”

Vogeltips

Deze unieke kwelder in de duinen zit vaak vol bijzondere vogelsoorten zoals lepelaars, kiekendieven en steltlopers. In herfst en winter verblijven hier strandleeuweriken en sneeuwgorzen.