Noordsvaarder 26 maart 2015

Ervaar de leegte van de Noordsvaarder, aan de westkant van Terschelling. Maak een wandeling door de echte wildernis: volg de waterlijn en de duinenrijen en geniet van de stilte van pure natuur. Misschien kom je naast de vele vogels nog een nieuwsgierige zeehond tegen. Die kans is groter dan dat je onderweg mensen zult zien.

shutterstock_53165539

Dit bijzondere natuurgebied is een uitgestrekte strandvlakte met jonge duinen in het westen van Terschelling. Voorheen was dit een zandplaat, die aan het eiland is vastgegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog is een deel van het gebied ingericht als militair oefenterrein ten behoeve van de luchtmacht. Het had de operationele benaming Jackpot Range. In 1996 is het militair oefenterrein gesloten.

Zeldzame plantensoortenGroenknolorchis Noordsvaarder - Staatsbosbeheer

Het 650 ha grote gebied is een waardevol natuurgebied met pioniervegetaties, vochtige valleien, stuivende duinen en uitgestrekte zandplaten. Er komt een van de belangrijkste populaties van de groenknolorchis in Nederland voor. Andere zeldzame plantensoorten zijn moeraswespenorchis, parnassia, knopbies en vleeskleurige orchis. Voorkomende broedvogels zijn kluut, strandplevier, bontbekplevier, wulp, bruine kiekendief en blauwe kiekendief.

Bekijk de Noordsvaarder op de Interactieve kaart.

Foto Groenknolorchis – Staatsbosbeheer