Kroonpolders 26 maart 2015

In de Kroonpolders vind je het grootste duinmeer van Terschelling, goed te overzien vanaf de duintoppen. Het duingebied ligt ongeveer tussen paal 3 en paal 8. De Kroonpolders zijn tussen 1920 en 1929 ontstaan in het zeegebied tussen de oude duinen van Terschelling en de zandplaat de Noordsvaarder door de aanleg van stuifdijken naar een plan van een ingenieur van Rijkswaterstaat J.W. Kroon.

Het gebied bestaat uit een zestal lage valleien gescheiden door lange rechte stuifdijken. In een aantal van de valleien komt een uitgebreide vegetatie voor van cranberries. Een groot deel van de valleien is begroeid met riet of met struwelen van diverse soorten wilgen. Ook maken veel broedvogels van het gebied gebruik.

Bekijk Kroonpolders op de Interactieve kaart.

Kroonpolders - Jacoba de Graaf

Foto Kroonpolders – Jacoba de Graaf