Westerplas 27 maart 2015

Vroeger heette dit gebied de Westerkwelder en had de zee er vrij spel. In 1964 werd de kwelder ingedijkt. Het vochtige gebied werd zo onbereikbaar voor het zeewater en verzoette langzaamaan. Nu is de Westerplas het belangrijkste zoetwatergebied van het eiland.

Vanwege het zoete water oefent de plas een grote aantrekkingskracht uit op watervogels. Bijna alle Nederlandse eendensoorten komen er voor, samen met bijvoorbeeld futen, meerkoeten en meeuwen. De brede rietkragen herbergen diverse soorten schuwe rietvogels, waarvan de mysterieuze roerdomp misschien wel de meest bijzondere is. De vochtige grasveldjes rond de Westerplas zijn beroemd onder liefhebbers van paddestoelen en wilde planten.

Roerdomp - Birdphoto

Drinkwaterwinning Westerplas

Ook voor de bewoners en bezoekers van Schiermonnikoog is de Westerplas van belang. Een groot gedeelte van het drinkwater op Schiermonnikoog wordt namelijk in de omgeving van de Westerplas gewonnen. De waterwinning is afgestemd op de natuurwaarden. Dorstige trekvogels en broedse moerasvogels maken er ook dankbaar gebruik van.

Foto Roerdomp © Jankees Schwiebbe, Birdphoto