Kobbeduinen 27 maart 2015

De Kobbeduinen ontstonden in de eerste helft van de 19de eeuw. Het woord Kobbe is een verbastering van Kove, wat meeuw betekent. In de duinvalleien van de Kobbeduinen groeien door de beschutte ligging hoge planten.

Het gebied achter de duinen staat nog steeds in verbinding met de zee. Bij extreem hoog water loopt het dan ook onder (voornamelijk in de winter). Aan de struiken kun je zien hoe hoog het water komt. Grotere struiken staan namelijk alleen op de hogere delen waar het zeewater niet komt. De rest sterft af door het zoute water. Het houten baken in de Kobbeduinen is geplaatst als navigatiepunt voor schepen. Ook voor landmetingen speelde het baken een rol.

Schiermonnikoog---Lars-Soerink

Foto Schiermonnikoog © Lars Soerink, Vilda