Het groene strand 27 maart 2015

Het ‘groene strand’ op Schiermonnikoog omvat talloze kleine duintjes die zijn begroeid met veel verschillende planten. Sommige duintjes zijn begroeid met biestarwegras, helmgras en melkkruid. Op enkele duintjes beginnen duindoorns te groeien, een bewijs dat ze nauwelijks meer door de zee overspoeld worden. Op zanderige plekken zijn zeemelkdistel en zeeraket niet zeldzaam. Zeeraket bloeit in de zomer met witte tot paarse bloemen die bij mooi weer naar violieren geuren.

Vergroening

Op meer slikkige plekken valt de roodpaarse kattenstaart op. Inmiddels zijn op het strand zelfs al de eerste orchideeën gesignaleerd. De opvallende vergroening van het strand wordt niet door iedereen gewaardeerd. De oorzaak ligt in de zandbank die voor de kust in zee ligt. Hierdoor komen er minder zware golven op het strand. Door deze luwte krijgen diverse soorten planten een kans. De vergroening is dus een natuurlijk verschijnsel en kan er uiteindelijk voor zorgen dat er een hele nieuwe duinenrij ontstaat.

21 Groene Strand, slikken

Foto Groene strand © Bart van der Schagt, www.nlwandel.nl