Balgzandpolder 19 maart 2015

De Balgzandpolder is een schitterend natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. Er is een hoogwatervluchtplaats voor vogels ingericht, vlakbij het uitgestrekte waddengebied Balgzand. Het is een belangrijk gebied voor vogels. Zowel bij hoogwater als bij laagwater komen vogels naar het Balgzandpoldertje, waar ze vaak vanaf een korte afstand te bewonderen zijn vanachter het kijkscherm.

Duizenden vogels zoeken bij laagwater voedsel op de Waddenzee. Bij hoogwater verhuizen de vogels naar de schorren aan de voet van de dijk óf naar rustige binnendijks gelegen plekken. Veel van deze binnendijkse gebieden zijn echter verdwenen of ongeschikt geworden. Zolang vogels de schorren kunnen gebruiken, is dit geen probleem. Maar er zijn omstandigheden bijvoorbeeld bij springtij, harde noordwestenwind of bij verstoring door mensen, waarbij de vogels ergens binnendijks een plek moeten vinden. Dan is het extra druk in de Balgzandpolder.

Een nieuwe vogelbroedrots

Grenzend aan de nieuwe hoogwatervluchtplaats, en in de buurt van informatiecentrum ’t Kuitje, legt Landschap Noord-Holland een nieuwe vogelbroedrots aan voor sterns, kluten en scholeksters.

Lepelaars foerageren in de Balgzandpolder

Hut te huur voor vogelfotografen

Voor vogelfotografen is hier overigens nog een extra attractie: een verdiepte hut voor het fotograferen van wad- en watervogels. Er zijn al schitterende foto’s gemaakt want je zit nog dichter op de vogels. Voor deze fotografenhut moet je echter wel betalen en is vooraf reserveren vereist.

Foto Lepelaars in de Balgzandpolder © Eric van der Eijk