Balgzand 19 maart 2015

Ieder jaargetijde is interessant bij het Balgzand en er zijn eigenlijk altijd veel vogels te zien. In het voorjaar broeden er kluten, sterns en meeuwen op de tegen de dijk gevormde schorren. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. Voedsel is er genoeg te vinden. Bij laagwater verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen er grote groepen bergeenden bijeen om te ruien. Een spectaculair schouwspel. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken op de rustige Balgzanddijk.

Natuurherstel

Het gebied is nog volop in ontwikkeling. In het verleden is veel schoroppervlak verloren gegaan door de aanleg van de Deltadijk. Met subsidie van het Waddenfonds zijn de schorren hersteld. Er zijn hier regelmatige jagende slechtvalken te zien. In de trektijd kunnen er op de dijk en het wad talloze trekvogels gevonden worden. Van tapuiten tot steltlopers. Er is overigens ook een mooi kijkscherm. En een bankje aan de voorkant, waar je perfect uit de wind kunt zitten.

Wulpen en andere steltlopers boven het wad

Activiteiten

Vanuit Natuurinfocentrum ’t Kuitje worden er allerlei activiteiten georganiseerd en groepen ontvangen. Enthousiaste gidsen van de Waddenvereniging en van Landschap Noord-Holland nemen u mee het wad op of met de kijker in de hand naar de dijk om vogels te kijken. Kijk snel in ons maandoverzicht wat er allemaal te beleven is!

Parkeren

Parkeren kun je bij  Informatiepunt ’t Kuitje: volg daarvoor vanaf de weg langs het Noord-Hollands Kanaal (N9) de borden ‘Industrieterrein Oostoever’ (afslag N99), Het industrieterrein 2,5 km oprijden en 30 meter voor de poort van de Marine rechtsafslaan. Vanaf ‘T Kuitje kun je naar het vogelkijkscherm wandelen (ca. 2 km).

Vogelkijkhut

Er is ook een vogelkijkhut bij de Van Ewijcksluis: ga daarvoor over de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) voor het viaduct bij Westerland linksaf, vervolgens het viaduct over, linksaf het fietspad (en bestemmingsverkeer) op. Door rijden tot de vogelkijkhut, waar je de auto kunt parkeren.