Punt van Reide 23 maart 2015

Unieke hoogwatervluchtplaats met al een heel lange geschiedenis en tevens een bijzonder broedgebied met kans op vogels als wulp, rosse grutto en bontbekplevier.

Als je wil weten hoe de waddenkust van Groningen er uit zag toen er nog geen dijken waren, moet je naar deze plek komen. De Punt van Reide is zo’n waardevol gebied dat het niet vrij toegankelijk is. Het is zo bijzonder omdat dit de enige buitendijks overgebleven oeverwal van de Eems is. Je mag er dus niet in, maar vanaf de dijk kun je het gebied goed overzien. Handig is daarbij wel een verrekijker. Ook leuk omdat er in de verte meestal enkele zeehonden op de platen in de Dollard te zien zijn. De Punt zelf is een kweldergebied. Alleen bij stormvloed loopt het terrein onder.

Punt van Reide - Anne-Lieke

Stormen en vloedgolven

Reide heeft, door de eeuwen heen, talloze stormen en vloedgolven doorstaan. Op Reide liggen nog twee wierden. In het begin van de 16e eeuw werd het dorp Westerreide, dat op Reide lag, nog bewoond. Het is ’s zomers een belangrijk broedgebied en het hele jaar door een rust- en foerageergebied voor vogels als tureluur, bontbekplevier, visdief en noordse stern. De Punt van Reide is alleen tijdens excursies toegankelijk. Er is wel een fraaie kijkhut van Het Groninger Landschap, de Kiekkaste.

De Kiekkaaste bij het Punt van Reide (Foto: Geert Job Sevink)

Foto Punt van Reide boven © Anne-Lieke Struijk
Foto Punt van Reide onder © Geert Job Sevink