Polder Breebaart 23 maart 2015

Voormalige polder waar getijwerking in teruggebracht is. Nu een waterrijk, binnendijks natuurgebied met kans op het zien van lepelaar, kolgans en zeearend.

De Polder Breebaart bij Termunten in het noordoosten van de provincie is een van de natuurgebieden die Het Groninger Landschap beheert en ontwikkelt. De polder werd in 1979 ingedijkt en is het laatste stuk ingepolderd land van Groningen. In 1991 kocht Het Groninger Landschap de Polder Breebaart en vormde het om tot een gedempt getijdengebied waar zeewater uit de Dollard door een opening in de Deltadijk de polder instroomt. De polder veranderde in kwelder en slik en in dit brakke natuurgebied groeit nu onder meer kweldergras, melk- kruid, zeeaster en zeekraal. De unieke natuur trekt veel vogels, zoals de duizenden ganzen die hier overwinteren.

Foto Vliegende kolganzen – Jouke Altenburg