’t Oerd 27 maart 2015

’t Oerd, op de oostpunt van Ameland, bestaat uit een landschap van oude hoge duinen en vochtige duinvalleien waar het zeewater via geulen vrij in- en uitstroomt. In het oosten ligt De Hon, een uitgestrekt dynamisch strandlandschap waar zich duinen en kwelders vormen. Het natuurgebied is met het hoogste duin van Ameland, de zeldzame planten en paddenstoelen en de ontelbare vogels en vlinders een bezoek meer dan waard.

Oerdblinkert

Naar de 24 meter hoge Oerdblinkert is het een flinke klim, maar bovenop het duin wordt de moeite beloond met een prachtig uitzicht. Het stuivende zand van het Noord­zee­strand wordt vastgehouden door helmplanten.  Hierdoor ontstaan duinen die steeds stabieler worden. Achter de eerste duinenrij is de bodem minder zout en kalkrijk. De bijzondere parnassia en moeraswespenorchis profiteren van deze omstandigheden.

Vers slib op het wad

Aan de andere kant van het eiland voert het wad slib aan dat op de kwelder achterblijft. De laagste delen worden telkens weer van een vers laagje slib voorzien zodat de kwelder steeds verder aangroeit. Het dichtst bij het wad groeit zeekraal, verder landinwaarts het prachtig lila bloeiende lamsoor en de zeealsem met zijn mooie zilvergrijze blad. De begroeiing zorgt ervoor dat de kwelder ieder jaargetijde een andere kleur heeft.

Sprankelende lepelaars

Ook voor vogels zijn ’t Oerd en de Hon van grote betekenis. Op de kwelders rusten ze bij hoog water soms met duizenden tegelijk. Bij eb zoeken ze hun voedsel op het wad. Lepelaars broeden in een niet-vrij toegankelijk deel van het gebied. In het oostelijke gedeelte van de oude duinen bestaat een zilvermeeuwenkolonie met zo’n 3.000 paren. Ook de stormmeeuw heeft er enkele broedkolonies. Hier is een grote kans om jagende kiekendieven te zien.

Algemene informatie

’t Oerd en de Hon liggen op de oostpunt van Ameland en zijn bereikbaar via het fietspad langs de Kooioerdstuifdijk. Het gebied is het hele jaar geopend voor publiek. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Foto Het Oerd Ameland – It Fryske Gea