Het groene strand 27 maart 2015

Ameland kent een roerige ontstaansgeschiedenis. De zee heeft het eiland veelvuldig onder handen genomen en complete dorpen weggespoeld, voordat het rond 1800 bedijkt en ingepolderd werd. Maar eigenlijk is dit veelzijdige Waddeneiland nog steeds in beweging.

Voorzichtig stuiven

Werden de duinen eerst vastgelegd met helmgras en bossen, nu mag het zand voorzichtig weer stuiven. Op sommige plekken heeft Staatsbosbeheer als experiment een deel van de begroeiing afgebrand. Hierdoor krijgt het zand vrij spel. Bijzondere plantjes als dwergvlas en dwergbies krijgen zo weer een kans.

Groene Strand - Bart van der Schagt

2228

Groene strand

Ook de zee neemt zijn vrijheid. Aan de noordkant van het eiland heeft het zeewater een heleboel zand aangevoerd. Daardoor is het ‘groene strand’ ontstaan. Een ideale foerageerplek voor vogels. Het is een strandgebied met primaire duinen, kwelder en pioniervegetatie, ook ontstaat er een soort binnenzee. Het gebied is volop in beweging en ziet er daardoor elk jaar anders uit.

Duinmeer bij Hollum

Vlakbij het groene strand vind je noordelijk van Hollum een duinmeer, waar ook een vogelkijkhut staat.

Foto Groene strand © Bart van der Schagt, www.nlwandel.nl
Foto Vogelkijkhut bij duinmeer Hollum © Cees Veenema