Engelsmanplaat 27 maart 2015

Engelsmanplaat is een complex van meerdere zandplaten  tussen Ameland en Schiermonnikoog op ongeveer vijf kilometer afstand van de Friese kust. Pal ten noorden ligt Het Rif, deze plaat ligt hoger en heeft meer duintjes. De zandplaat beslaat minder dan één vierkante kilometer, die bij hoogwater vrijwel geheel onderloopt. Alleen in het zuiden blijft een gedeelte boven water, een groot aantal vogels maakt hier gebruik van om te overtijen. Op de zandplaat staat ook een vogelwachtershuisje. De vogelwachters monitoren de vogels, zeehonden en planten en geven voorlichting aan recreanten.

In de loop der eeuwen is Engelsmanplaat voortdurend gewisseld van vorm en hoogte. Rond 1500 was Engelsmanplaat nog een vrij grote plaat, maar vanaf het begin van de negentiende eeuw ontwikkelde zich een sterke erosie aan de westkant. Die erosie hing samen met de cyclische ontwikkelingen in het zeegat tussen Ameland en Engelsmanplaat. De afsluiting van de Lauwerszee in 1969 heeft een grote invloed gehad op alle banken, geulen en platen tussen Ameland en Schiermonnikoog. De erosie heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat een wrak zichtbaar is geworden.

Vogelwachtershuisje Engelsmanplaat - Lars Soerink

Bescherming

Vanuit het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt er geïnvesteerd in een nieuwe accommodatie voor de vogelwachters. De vogelwachters zijn goed getrainde vrijwilligers, die niet alleen zorg dragen voor de bescherming van de vogels, maar bezoekers van Engelsmanplaat ook informeren over de vogels en het wad. De vrijwilligers zijn aanwezig van begin mei tot eind september. Een goede en veilige accommodatie is hiervoor essentieel.

Waaghalzen

Engelsmanplaat is niet zomaar te bereiken. En dat is misschien maar goed ook, want zo blijft de natuur goed behouden. Echte waaghalzen kunnen een georganiseerde wadlooptocht naar het gebied maken. Bekijk hier het filmpje van bezoeker Gerjan voor een impressie. Zoals te horen is waaide de wind flink, maar je krijgt direct zin om je oude All-stars uit de kast te trekken! Gerjan: “Samen met Erik en Marrion hebben Kathelijn en ik de Engelsmanplaat bewandeld. We hebben de 12 kilometer lange tocht in 4 uur volbracht. Ondanks dat heel Nederland slecht weer had, was het boven de Wadden schitterend. Niet dat we droog bleven, soms moesten we tot aan de borst toe door het water. Maar wat was het mooi!”