• Vogelbescherming op Oerol 2018

  14 juni 2018

  Weidevogels en de Terschellinger polder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat wordt duidelijk tijdens Oerol 2018. Kom mee met de speciale fietsexcursies van Vogelbescherming langs de vogelrijkste plekken en bezoek het project 'Gegrond'.
  Lees meer


 • Nieuwe vogelkijktoren geopend aan Waddenzee bij Den Oever

  01 juni 2018

  Afgelopen week is er een nieuwe vogelkijktoren geopend om vogels te kijken aan de Waddenzee. Het fraaie nieuwe ‘Waddenbelevingspunt Den Oever’ is acht meter hoog en biedt uitzicht op kwelders, wadplaten en een kolonie broedende lepelaars.
  Lees meer


 • Kolonie grote sterns op Texel bedreigd door dijkverzwaring

  18 mei 2018

  Vogelbescherming wil dat de dijkwerkzaamheden bij natuurgebied het Wagejot op Texel zo snel mogelijk worden stilgelegd. De werkzaamheden vinden plaats pal naast een van de belangrijkste broedkolonies van grote sterns in Nederland.
  Lees meer


 • Een reddingsboei voor 21 broedvogels in de Waddenzee

  18 mei 2018

  Met 21 van de broedvogels in het Waddengebied gaat het helemaal niet goed. Hoog tijd voor het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten aanpakken.
  Lees meer


1 2 3 4 5 21 22 23