Fietsroute Terschelling Polder – 25 km

In de Terschellinger Polder, tussen de grazende koeien, leven grote groepen vogels. Deze ruim duizend hectare grote polder is dan ook een uniek weidevogelgebied. In het voorjaar broeden er veel weidevogels zoals de kieviet, scholekster en tureluur. Ook rotganzen, op zoek naar voedsel, zijn er regelmatig in grote aantallen te zien. En als het hoogwater is in de Waddenzee, aan de andere kant van de dijk, komen wadvogels naar de polder om te rusten en te slapen. Pak de fiets en ontdek de mooiste plekjes van de fietsroute Terschelling Polder van Vogelbescherming Nederland!

Fietsroute Terschelling Polder

Bekijk fietsroute Terschellinger Polder op de Interactieve kaart.

Routebeschrijving fietsroute Terschelling Polder – 25 km

1. Polder bij Westdijk

Hier broeden veel weidevogels in de lente. Dit komt mede door de kwel aan de zuidkant van de polder, waardoor grondwater uit de bodem omhoog komt. Weidevogels zijn dol op vochtige bodem, omdat ze dan met hun snavel beter bij de wormen komen die ze eten.

2. Boerin Neeke, Kinnum 1

De Gèskieker is de bezoekboerderij van boerin Neeke, mét winkeltje vol PolderPracht producten. Bezoek de gratis tentoonstelling Het Terschellinger Boerenland: een weidevogelparadijs en maak gebruik van de telescopen om de vogels
in de bloemrijke weide héél dichtbij te halen. www.geskieker.nl

3. Stryperpolder en Stryperkwelder

De oude Stryperpolder is in het voorjaar een nat slenkenlandschap vol voedsel. Hier verzamelen vogels
zich om te broeden. Bijzonder is de grote kolonie visdieven en kokmeeuwen. De Stryperkwelder ligt aan de andere kant van de dijk. Dit stukje Wadden is bij hoog water een populaire verzamelplek voor wadvogels.

4. Landerumerkooi

Dit is de enige van de drie eendenkooien in de polder die nog gebruikt wordt. Ten zuiden en oosten van de kooi broeden veel grutto’s, kieviten en tureluurs.

5. De weides van boer Egbert

Hier liggen de bloemrijke graslanden van het biologische melkveebedrijf van familie Zorgdrager. Doordat het gras laat wordt gemaaid krijgen vogels de tijd om hun eieren uit te broeden en kuikens groot te brengen.

6. Formerumerwiel

Dit wiel (een ander woord voor diepe poel of kolk) is ooit ontstaan bij een dijkdoorbraak. Het wiel vormt door het open water een goede broedplaats voor watervogels.

7. Oude overstromingslanden

Dit bloemrijke grasland ligt in een gebied van oude overstromingslanden. Weidevogels broeden hier in hoge aantallen. Hier kun je ook kemphanen zien en de zeldzame zomertaling en veldleeuwerik.

8. Oude slenk

Hier zie je de overblijfselen van een oude slenk: een geul waar eb- en vloedwater stroomt. Dat laten grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters zich geen twee keer vertellen!

9. Kolonies

Op deze plek kun je genieten van grote kolonies visdieven en kokmeeuwen. Deze oude overstromingslanden met veel bloemen en kruiden zijn een perfecte broedplek voor grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters.

10. Kruidenrijk grasland

Deze plek is erg in trek bij weidevogels en hun kuikens. Je kunt er veel grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters zien. Ook broedt de prachtige slobeend hier, die houdt van natte sloten en weilanden.

11. De Terschellinger kaasmakerij, Oosterend 10a

In deze kaasmakerij wordt Terschellinger Kaas gemaakt van melk uit de vogelrijke weides van Terschelling. In het winkeltje kun je kaas kopen om thuis na te genieten van het eiland. www.terschellingerkaas.nl

12. Familie Bakker, Oosterend 17

Neem een kijkje op de biologische schapenboerderij van Gerben en Jolanda Bakker. Zie hoe ze de schapen melken en op ambachtelijke wijze kaas maken. In de winkel wordt kaas, kwark en ijs verkocht. www.dezeekraal.nl

13. Familie Cupido, Lies 24a

Bezoek de De Pieter Peit’s Hoeve en ga mee op rondleiding door de kaasmakerij, de boerderij en het winkeltje. www.pieterpeitshoeve.nl

14. Familie Spanjer, Lies 18

Dit is de ecologische boerderij van Cees en Margriet Spanjer met koeien en schapen, waar je Terschellinger vlees kunt kopen. Door het bemesten met strorijke mest en doordat er laat wordt gemaaid, is het grasland kruiden- en vogelrijk. www.boerderijspanjer.nl

15. Kooibosjes

Hier komt vanuit de duinen zoet water naar boven wat ervoor zorgt dat het gebied nat en bloemrijk is. Weidevogels voelen zich hier helemaal thuis. Dat is te zien aan de vele grutto’s en kieviten die hier broeden.

16. Jaap Lieman en Albertine Wortel, Kooipad 7

Op boerderij Halfweg worden schapen en koeien gemolken. Van de verse melk wordt op ambachtelijke wijze kaas gemaakt. Kom langs om het leven op de boerderij te ervaren en de winkel te bezoeken. www.schapenkaasvanterschelling.nl