Duinwandeling Ameland – 9,3 km

De Hollumerduinen behoren tot een uitgestrekt eeuwenoud duinlandschap dat als een grote duinboog veiligheid en beschutting gaf voor de dorpen Hollum en Ballum en de omringende landbouwgrond. Aan de noordwestzijde van deze duinboog ontstonden van tijd tot tijd brede strandvlaktes. Stuifdijken en  “waterstaatspaden” geven dit gebied een geheel eigen karakter. Waar vroeger een weids strand lag vind je nu rietmoerassen. Geniet van de natuur tijdens deze prachtige natuurwandeling van Staatsbosbeheer.

Vuurtoren Ameland

Routebeschrijving – Duinwandeling Ameland

Startpunt: Parkeerterrein bij de vuurtoren
Route kleur: Geel

Bekijk duinwandeling Ameland op onze Interactieve kaart.

Wandelroute-Ameland-duinen-kaart

Highlights langs de route

Punt 1Waterwinning

We starten de wandeling in het duingebied waar een deel van het drinkwater voor Ameland wordt gewonnen. Hiervoor zijn verspreid in het gebied pompputten geboord waarvan de buizen wel 30 meter diep gaan. Rechts staat het pompstation. Met een pijpleiding wordt ook nog water van de vaste wal aangevoerd.

Punt 2 Groene strand

De noordwesthoek van Ameland is geen dag gelijk. Rond 1986 is hier de zandplaat Bornrif vastgegroeid aan de noordwesthoek van het eiland. Deze uitgestrekte strandvlakte verandert voortdurend van vorm en omvang. Na 1995 is dit gebied dat nog regelmatig door zee overspoeld wordt gedeeltelijk begroeid geraakt, een groen strand dus.

Punt 3Lange duinen noord

Tot 1960 was dit gebied een zogenaamd “groen strand”. Het moet er ongeveer uitgezien hebben als het gebied waardoor u hiervoor wandelde. Na de aanleg van een stuifdijk aan de noordzijde is deze uitgestrekte vallei opgevuld met zoet water en is er een ca. 60 ha. groot rietmoeras ontstaan, met open water, uitgestrekte rietvelden met daartussen lage duintjes en moerasbos. In dit gebied broeden ca. 60 verschillende vogelsoorten, waaronder bijzondere soorten als roerdomp en bruine kiekendief. Als er een Lange duinen noord is, moet er ook een Lange duinen zuid zijn. Ook dit gebied is, als gevolg van de aanleg van een stuifdijk (rond 1880), ontstaan als onderdeel van de voortdurende zorg voor de kustlijn. Lange duinen zuid is het oudste moerasgebied op Ameland.

Punt 4vogelkijkplekkenVogelkijkhut

Vanuit de vogelkijkhut kijkt u uit over een uitgestrekte duinplas met oevers van riet en wilgenstruweel. Hier zijn, als er geen ijs ligt, altijd veel watervogels te horen en zien, bv. dodaars, grauwe gans, kuifeend, koet, bergeend en fuut. Ook komen er veel meeuwen om te baden en zoet water te drinken. Als echte rietbewoners zijn hier roerdomp en baardman het gehele jaar rond aanwezig.

Punt 5Oud Reddingsbootpad

Langs deze route werd de reddingsboot met paarden vanuit Hollum naar het strand gereden.

Punt 6uitzichtpunten
Engelsmansduin

Met ruim 21m.+ NAP is het Engelsmansduin een van de hoogste duinen op Ameland. Dit punt biedt een fraai uitzicht over de wijde omgeving. Met in het zuiden de Jan Roepeheide. Ten zuiden van de duinenwal lag een landschap van heidevelden en cultuurgrond die benut werden door de bewoners van Hollum. Dit gebied werd vroeger de Noordergemeentetuun genoemd. Vroeger werd hier veel graan verbouwd. In de loop der tijd is het landschap hier ingrijpend veranderd. De Noordergemeentetuun kreeg op een gegeven moment de naam Jan Roepeheide, vernoemd naar Jan Roep een veeteler en landbouwer die leefde van 1790 tot 1878. Zijn boerderij stond ter hoogte van het recreatiegebouw Boomhiemke. Er was ook een Zuidergemeentetuun, maar die lag ten zuiden van het dorp Hollum.

Punt 7Steile duinen en Rietpad

Voor 1960 kwam het zeewater bij een hoge vloed tot aan de duinenrij links. Bij zware stormen sloegen deze af waardoor er een steile afslagrand ontstond. Dit is nog steeds te zien en deze duinrug wordt dan ook wel de Steile duinen of Stééledunen genoemd. Het pad waar u nu op loopt was de vroegere hoogwaterlijn. Dit veranderde
in 1959 toen Rijkswaterstaat aan de noordzijde een stuifdijk aanlegde. De voormalige strandvlakte tussen de Steile duinen en deze dijk is langzamerhand begroeid geraakt. Na verloop van tijd kon er zelfs riet gemaaid worden en kreeg dit pad de naam Rietpad. Op plaatsen waar dat niet gebeurt, ontwikkelt zich langzaam aan een echt moerasbos met o.a. elzen en wilgen.

Roerdomp - Elwin van der KolkVogelweetje – Roerdomp

Moerasvogels, je hoort ze wel, maar ziet ze niet. De roerdomp is een schuwe moerasvogel die hier het gehele jaar aanwezig is. De winter is voor deze dieren een risicovol jaargetij omdat hun voedsel dan onbereikbaar wordt. Roerdompen laten zich niet vaak zien. Alleen in het voorjaar klinkt hun roep, een luid en langzaam herhaald “hoemp, hoemp” in het rietmoeras. De lage tonen dragen heel ver en geven aan andere roerdompmannetjes het signaal, dit gebied is al bezet.

Foto Vuurtoren Ameland – Lars Soerink
Illustratie Roerdomp – Elwin van der Kolk