Vogelexcursie Balgzand

Er is waarschijnlijk geen enkele plek in Noord-Holland waar zoveel vogels bij elkaar zijn te zien als op het Balgzand. Niet zo gek, want de Waddenzee zorgt twee keer per etmaal voor een enorme hoeveelheid voedsel. Ieder seizoen is er weer een nieuwe spektakel te zien. Ga mee op excursie en ervaar het zelf!

Voorjaar op Balgzand – broedvogelsVogelexcursie Balgzand

Rond deze periode keren de zomergasten weer terug, zoals de visdieven en lepelaars. Voor broedvogels zijn de schorren langs de dijk ideaal om te nestelen. Ze zitten vlakbij een rijk gedekte tafel. De tureluur en kluut broeden hier vrijwel ieder jaar. We gaan eens kijken hoe het er nu voor staat. En we kijken natuurlijk naar de trekvogels die in het hoge noorden gaan broeden, want die zijn nog in grote aantallen op het Balgzand aanwezig. Dat levert vaak spectaculaire beelden op…

Najaar op Balgzand – trekvogels

De najaarstrek is voor vogelliefhebbers altijd weer een beleving. Dat levert soms grote groepen vogels op boven het Balgzand. Duizenden vogels die magische kunsten in de open ruimte vertonen. Op het Balgzand kun je de drukte van de trek optimaal beleven. Vooral als de vloed opkomt verlaten de vogels het wad om op de schorren of achter de dijk uit te rusten. Dan zijn er soms spectaculaire groepen te zien.

kanoetstrandloperBijzondere vogelsoorten

Alleen die beelden zijn al een reden om mee te gaan. Maar het is natuurlijk ook leuk om met de verrekijker te speuren naar de individuele vogels. Soorten als kanoetstrandloper en rosse grutto zijn in grote aantallen aanwezig. Ze rusten hier uit en zoeken voedsel om energie te verzamelen voor het vervolg van hun tocht naar het zuiden. Ook de rotganzen zijn waarschijnlijk weer terug in deze tijd van het jaar. We krijgen met wat geluk verschillende soorten sterns, zwarte ruiter, krombekstrandloper en de slechtvalk te zien. Een prachtige ervaring!

Roofvogels

Nergens in Noord-Holland zijn zoveel vogels te zien als op het Balgzand. Het is dan ook een perfecte plek om voedsel te vinden of om in alle rust bij te komen. Roofvogels profiteren van al die drukte om er een prooi te vinden. Kom ook eens kijken welke soorten er te zien zijn!

Praktische informatie – Vogelexcursie Balgzand

Vertrekpunt: Informatiepunt ’t Kuitje
Adres: Oostoeverweg 80, 1786 PS,  Den Helder
Kosten:

  • Volwassenen € 7,- (beschermers Landschap Noord-Holland € 4,-).
  • Kinderen tot 12 jaar € 3,- (kinderen van beschermers Landschap Noord-Holland € 2,-)

Aanmelden kan via www.landschapnoordholland.nl. Hier staan ook de actuele vertrektijden van de excursie vermeld. Ter plekke aanmelden en betalen is ook mogelijk.

Vogelillustratie Grutto en Kanoet – Elwin van der Kolk

Komende event data

  • zaterdag 8 juni 2019