Excursie Kroonspolder Vlieland

Stap in de wondere wereld van vogels en planten op een bijzonder stukje Vlieland, ga mee met de excursie Kroonspolder!

Vogelliefhebbers moeten dit meegemaakt hebben. Dit prachtige natuurgebied kunt u alleen betreden tijdens een excursie onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer. Omdat er tijdens hoogwater veel vogels rusten in dit gebied kan een excursie alleen tijdens laag water plaatsvinden.
Op sommige dagen is het tij erg ongunstig en dan gaat de excursie via de vogelkijkhut naar de doorbraak.

Kroonspolder eider

Kroon’s Polders

De Kroon’s Polders op het westelijke gedeelte van Vlieland zijn tussen 1898 en 1934 aangelegd onder leiding van opzichter P.A. Kroon van Rijkswaterstaat om te voorkomen dat het eiland tijdens een zware storm in tweeën zou breken. De vier kleine polders vormen een belangrijk gebied voor planten en vogels. Er broeden meer dan 60 vogelsoorten zoals eidereenden, lepelaars, kluten en aalscholvers. Verder lezen over Kroon’s Polders kan hier.

Bekijk Kroon’s Polders op de Interactieve kaart.

Praktische informatie – Excursie Kroonspolder

Meer informatie en reserveren:  De Noordwester, Waddencentrum-Zeeaquarium

Helaas, er zijn geen aankomende data.